Socialt ansvar

 


Furesøgård tager socialt ansvar

På Furesøgård ser vi os selv som en integreret del af både det store samfund, og lokalsamfundet. Vi er først og fremmest en dannelsesinstitution for børn og unge, hvor det også er vigtigt for os at modvirke ulighed og give lige livschancer. Det gør vi ved at understøtte børnenes fællesskaber, og hjælpe socialt perifere børn ind i fællesskaberne.

For at kunne sikre alle børns deltagelse i fællesskaber, har bestyrelsen, ledelsen og personalet, nedsat Børnepuljen. Børnepuljen kan bruges til at hjælpe trængte familier, som ellers ikke ville kunne betale for deres barns deltagelse i aktiviteter eller madkort til deres barn.

Hvis man har brug for hjælp til madkort til sit barn, eller hjælp til at ens barn kan deltage i aktiviteter med sine venner, så skriv på leder@furesoegaard.dk. Din henvendelse vil blive behandlet hurtigt og diskret.

 

Samarbejde med Furesø Jobcenter

Furesøgård Fritidsklub har igennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med Furesø Jobcenter og andre interessenter. Der kan være mange borgere der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, har handicap af forskellig grad, eller på anden vis mangler succesoplevelser og kompetencer for igen at kunne træde ind på arbejdsmarkedet. På Furesøgård ønsker personale og ledelse et inkluderende arbejdsfællesskab med stor diversitet, og er derfor meget åbne overfor samarbejde med Furesø Jobcenter. Vi understøtter mennesker i ressourceforløb, hjælper børn til at få et bredt perspektiv på mennesker generelt, og vejleder og støtter til selvhjælp. På Furesøgård arbejder vi på at man skal være proaktiv og professionel i samarbejdet med børnene, og vi har derfor altid indledende samtaler med interesserede personer, samt fagligt opsyn fra Jobcenteret.

 

Praktikanter

Furesøgård modtager både praktikanter fra uddannelsesinstitutioner, samt andre relevante pædagogisk interesserede personer – fx mennesker der gøres klar til PAU eller lignende. Vi har flere pædagoger med relevant vejlederuddannelse, og har mange gode forløb bag os, med praktikanter der har bidraget til børns udvikling, øget deres egne pædagogiske kompetencer og er kommet godt videre.

 

Personale og arbejdsmiljø

Ansatte og børn på Furesøgård er de vigtigste i alle henseender. Vi arbejder holistisk med det gode arbejdsmiljø, hvor fællesskab, inddragelse og medbestemmelse er vigtige værdier. Vi har flere sociale arrangementer, hvor også vores store gruppe af frivillige indgår, samt stor inddragelse af unge-arbejdere – som ofte er tidligere børn og unge der er blevet så glade for stedet, at de hænger ved.

Vi har fokus på at styrke medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold. Ved at fremme en positiv arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og har et højt niveau af motivation og engagement, så understøtter vi også den positive udvikling og trivsel for børnene, da en positiv arbejdskultur har en direkte effekt på børns oplevelse af fællesskab og tryghed i klubben.

For at understøtte medarbejdernes trivsel og undgå langvarig sygdom, har Furesøgård oprettet Sundhedsforsikring for alle medarbejdere, hvor man meget hurtigt kan blive diagnosticeret og komme i behandling for både større og mindre ting.