Forældremøde på Furesøgård 2022

Mandag d. 17. maj kl. 17:00- ca. 18:30

 

Vi inviterer til forældremøde d. 17 maj. Se invitation.