Forældremøde på Furesøgård
Torsdag d. 23. maj kl. 19:00-20:30

Vi afholder igen vores årlige forældremøde. Se dagsorden til højre.