Manglende indbetaling af mad og materialepenge

Eftermiddagsmaden og madkort på Furesøgård!

 

Kære forældre, der er desværre for mange der ikke betaler for den mad, som børnene spiser på Furesøgård…

Vi tror det skyldes travlhed og forglemmelser…

Derfor denne mail som en reminder ift manglende betalinger for eftermiddagsmaden (100.- pr måned for de måneder, som dit barn har gået på Furesøgård, undtagen juli)… – Tak!

 

Vi modtager penge på MobilePay 278632 (der står; Furesøgård fritidsklub Sommerfest).

Hvis problemer med betaling på MobilePay? Kan man betale kontant på Furesøgård i køkkenet.

 

“Madkort” koster 100.-!

Pr 1. november overgår vi til madkort igen, som købes kontant på Furesøgård, eller oprettes – efter registrering på MobilePay 278632

(Gamle madkort kører bare videre…)

Kan også bruges til frugt (2,5.-).

 

“Kreakort”…

Kortet kan bruges på alle værksteder på Furesøgård og der kan løbende indbetales til materialer på kreakortet fx 50 – 100.-…

 

HUSKat skrive barns navn, skole og klasse, samt om det er mad eller materialer – dette er MEGET MEGET VIGTIGT!

 

Venlig hilsen

 

Jens Louis Heiberg

Leder på Furesøgård