Genåbnings februar 2021

Genåbning februar 2021

 

Kære forældre

Furesøgård åbner op for 4. klasser d. 8. februar, og vi vil dagligt have åbent fra 13:00-17:30. Disse retningslinjer er indtil videre gældende i uge 6-8, men kan forlænges efter udmeldinger fra kommunen.

Børnene vil kunne bruge Furesøgård og vores aktiviteter, men dog vil alle børn blive opdelt i både zoner, og skulle holde sig i egen ”klasse-gruppe”, da vi gør som skolerne gør. Vi har tilstræbt at der er både drenge- og pige aktiviteter i hver zone. Hver zone vil have egen indkrydsning, toiletforhold og garderobe.

Der vil være tre zoner som børnene skifter imellem – fra dag til dag – således at børnene så vidt muligt kan prøve alle aktiviteter. Der vil dagligt være servering af et let måltid i hånden, fra vores nye udendørs serverings-cafe. Maden vil indtil videre være gratis.

Zone 1: Stuehus og køkken-alrummet, samt udenfor.

Zone 2: Poolrummet, nye telt og stalden, samt udenfor.

Zone 3: Hvide hus og sporten, samt udenfor.

Udendørsarealerne er ligeledes opdelt, og børnene holdes afskilt.

 

Ps. Vi holder åbent i uge 7 og følger kommunens corona-retningslinjer i ferier og ydertidspunkter. Åbningstiden er som altid; 9:30-17:30, og uden tilmelding medmindre vi specifikt nævner det. 

(Den nødpasning der indtil nu er blevet tilbudt via tilmelding, ophører for nu.)

 

Venlig hilsen

Personalet på Furesøgård