Nye maj børn og forældreinfo

Mandag d. 3 maj

Kære forældre

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod alle de nye 3. klasser fra Stavnsholt, Lyngholm og Marie Kruse skole.

Der har været rundvisninger for de interesserede klasser, og mange glade børn har været forbi til en hyggelig morgen med lærer og pædagog.

Der er afholdt overleveringssamtaler i samarbejde med SFO’er der har kontaktet os. Hvis du mener der er noget vigtigt vi skal vide om dit barn, så skriv endelig på administration@furesoegaard.dk

Da der er et særligt behov for at følge børnene fra Lyngholmskolen, vil vi som sædvanlig have en pædagog stående klar efter skole, til at følge børnene over de første to dage. I starten vil der også være en pædagog til at modtage børnene, og hjælpe dem til at forstå hvilken zone de er i.

Børn i en corona tid

På Furesøgård er alle børn i øjeblikket opdelt i 3 skolezoner, som roterer på daglig basis. Børnene vil fortsat skulle opholde sig opdelt, og kun være sammen med andre fra samme klasse – ligesom i skolen. Til hver zone er tilknyttet garderobe og toiletter. Alle børn udenfor er i en ”fælles zone”, men mindes løbende om at holde afstand til andre klasser.

Zone 1: Stuehus og alrummet
Zone 2: Poolrummet, stalden og nye telt
Zone 3: Hvide hus

Når børnene ankommer til Furesøgård, kan de se på den store hvide tavle på hovedhuset, hvilken zone de hører til. Dernæst bevæger de sig hen i deres zone, bliver krydset ind og lægger ting i garderoben. De vil enten kunne være i det indendørs område som er tilknyttet zonen, eller lege udenfor. Ved voksenstyrede aktiviteter sørger vi selvfølgelig for at børnene skiftes, så klasser/grupper ikke blandes – og på egen hånd er det vigtigt børnene selv er opmærksomme på ikke at være for tæt på andre klasser/grupper.

Mad fås hos Conni i cafeen udenfor, og spises ved særskilte borde, så klasserne sidder for sig. Andre gange kan børnene få maden i hånden, og bevæge sig væk fra området hvis de vil.

3. klasser vil have adgang til stuehuset under samme rammer som de større børn, men de kan ikke få adgang til computere og værkstedet før efter sommerferien. Dette skyldes både forsøg på reduktion af corona-smitte, samt vores ønske om at børnene får et nært kendskab til alle tilbud på Furesøgård.

Børnene vil have adgang til udendørs aktiviteter som:

 • Pandekageværksted
 • Træ-snitte værksted
 • Volleyball, Fodbold og Rundbold
 • Skaterbane og ny rampe
 • Hule-byggeri
 • Bål
 • Brætspils-hygge
 • Hoppepude
 • Swimmingpool
 • Stalden med kaniner og marsvin
 • … og meget mere … J

På Furesøgård er der også nogle ting man lige skal være opmærksom på.

 • Det er vigtigt børnene selv husker badetøj til poolen!
 • De skal være lidt opmærksomme på skiltningen på grunden, da vi ude ved hulerne har en lille sø, der er giftig pastinak, samt en landmand der ikke ønsker besøg. J
 • I øvrigt skal man være opmærksom på flåter i området – husk og tjek!

Mad- og materialekort

På Furesøgård kan man både få mad, og lave forskellige kreative aktiviteter. Det kræver hhv. et ”Mad-kort” og et ”Krea-kort”(materialer). Vi anbefaler klart at jeres barn får indbetalt 100 kr. på hvert kort, så de kan deltage med de andre børn – dette gøres via Mobile Pay.

HUSK: at skrive barns navn, skole og klasse! Ellers kan vi ikke registrere indbetalingen!

Vi har erfaret at det er klogere og nemmere, hvis vi har flere MobilePay numre I kan betale på, og derfor har I nu følgende muligheder:

 • Krea-kort Furesøgård 908033
 • Mad-kort Furesøgård 796383
 • Arrangementer/ture Furesøgård 333830
 • UK Furesøgård 278632

Man kan stadig betale kontant på Furesøgård i køkkenet, eller Krea.

 

Mvh. Personalet på Furesøgård